Addiko Bank Banja Luka: Neto dobit u 2019. porasla na 6,7 miliona KM

0
767
Ukupan kapital Addiko Bank a.d. Banja Luka na kraju juna 2021. iznosio je 152,7 miliona KM

Addiko Bank a.d. Banja Luka ostvarila je u 2019. godini neto dobit od 6,72 miliona KM što je čak za 3,44 miliona KM ili za 104,6 posto više u odnosu na 2018. kada je profit iznosila oko 3,28 miliona KM, saznaje poslovni portal Profitiraj.ba.
Prema podacima iz godišnjeg finansijskog izvještaja ove banke, članice Addiko Grupe, neto prihodi banke od kamata u 2019. smanjeni su za 1,2 posto i iznosili su oko 23,99 miliona KM u odnosu na blizu 24,30 miliona iz 2018. godine.
Međutim, banka je u istom periodu, povećala neto prihode od naknada i provizija za 2,1 posto, na 13,09 miliona sa 12,82 miliona KM iz 2018. godine.
Aktiva Addiko Bank Banja Luka u 2019. iznosila je oko 844,03 miliona KM i za 5,9 posto je viša u odnosu na 797,23 miliona KM iz 2018. godine, podaci su iz finansijskog izvještaja banke u kojem se navodi i da su krediti porasli za 11,3 posto.
Ukupan kapital ove banke na kraju 2019. je iznosio oko 161,20 miliona KM i za 4,4 posto je veći u odnosu na 2018. godinu kada je iznosio 154,46 miliona KM.