Agencija za statistiku BiH: Anketari će posjetiti 57.000 domaćinstava

0
616
Za potrebe ovog istraživanja anketa se provodi na području cijele BiH

Agencija za statistiku BiH, u saradnji sa entitetskim zavodima za statistiku, 17. septembra počinje sa projektom ažuriranja statističkog Master okvira uzorka. Za potrebe ovog projekta, u prvom kvartalu, koji traje 22 dana, anketari će posjetiti oko 60.000 domaćinstava na prostoru cijele Bosne i Hercegovine.
Prema trenutnim procjenama planirano je da anketari posjete, tokom prvog kvartala, 81.468 stambenih jedinica (u Federaciji BiH 41.425, u Republici Srpskoj 30.068 i u Brčko distriktu 9.975), odnosno 57.029 domaćinstava (u Federaciji BiH 28.998, Republici Srpskoj 21.048 i u Brčko distriktu 6. 983).
Krajnji cilj ažuriranja okvira uzorka je da se poveća obim i kvalitetstatističkih podataka u BiH kao i njihovo dalje usklađivanje sa EU standardima.
Ažuriranje će se vršiti anketiranjem domaćinstava u odabranom uzorku popisnih krugova prema definisanoj metodologiji koju su pripremile tri statističke institucije u BiH. Ažuriranje se radi kvartalno, a traje tri godine. Prva četiri kvartala statističke institucije provode u saradnji sa agencijom Prism Research &Consulting iz Sarajeva,nakon toga same nastavljaju sa ovom izuzetno važnom statističkom aktivnosti.
Ažuriranje podataka o domaćinstvima na terenu, tokom prvog kvartala, provodiće 128 edukovanih anketara i 18 kontrolora, akreditovanih od od strane statističkih institucija u BiH.
Zbog značaja ovog projekta statističke institucije mole nosioce domaćinstava za aktivnu saradnju u realizaciji ovog važnog istraživanja i garantuju da će, u skladu sa zakonima o statistici i zaštiti ličnih podataka, odgovori na postavljena pitanja biti strogo povjerljivi i da će ispitanici ostati potpuno anonimni, te da će se prikupljeni podaci koristiti isključivo za statističke svrhe, saopćeno je iz Agencije za statistiku BiH.