Agencija za statistiku BiH: Anketari će posjetiti 57.000 domaćinstava

0
196
Anketu će, počev od 6. januara, provoditi anketari akreditovani od strane statističkih institucija u BiH

Agencija za statistiku BiH, u saradnji sa entitetskim zavodima za statistiku, 17. septembra počinje sa projektom ažuriranja statističkog Master okvira uzorka. Za potrebe ovog projekta, u prvom kvartalu, koji traje 22 dana, anketari će posjetiti oko 60.000 domaćinstava na prostoru cijele Bosne i Hercegovine.
Prema trenutnim procjenama planirano je da anketari posjete, tokom prvog kvartala, 81.468 stambenih jedinica (u Federaciji BiH 41.425, u Republici Srpskoj 30.068 i u Brčko distriktu 9.975), odnosno 57.029 domaćinstava (u Federaciji BiH 28.998, Republici Srpskoj 21.048 i u Brčko distriktu 6. 983).
Krajnji cilj ažuriranja okvira uzorka je da se poveća obim i kvalitetstatističkih podataka u BiH kao i njihovo dalje usklađivanje sa EU standardima.
Ažuriranje će se vršiti anketiranjem domaćinstava u odabranom uzorku popisnih krugova prema definisanoj metodologiji koju su pripremile tri statističke institucije u BiH. Ažuriranje se radi kvartalno, a traje tri godine. Prva četiri kvartala statističke institucije provode u saradnji sa agencijom Prism Research &Consulting iz Sarajeva,nakon toga same nastavljaju sa ovom izuzetno važnom statističkom aktivnosti.
Ažuriranje podataka o domaćinstvima na terenu, tokom prvog kvartala, provodiće 128 edukovanih anketara i 18 kontrolora, akreditovanih od od strane statističkih institucija u BiH.
Zbog značaja ovog projekta statističke institucije mole nosioce domaćinstava za aktivnu saradnju u realizaciji ovog važnog istraživanja i garantuju da će, u skladu sa zakonima o statistici i zaštiti ličnih podataka, odgovori na postavljena pitanja biti strogo povjerljivi i da će ispitanici ostati potpuno anonimni, te da će se prikupljeni podaci koristiti isključivo za statističke svrhe, saopćeno je iz Agencije za statistiku BiH.

OSTAVITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here