Agenciji za osiguranje depozita BiH zajam EBRD-a od 30 miliona eura

0
284
Članice Agencije za osiguranje depozita su sve komercijalne banke koje posluju u BiH

Vijeće ministara BiH je na današnjoj sjednici utvrdilo Prijedlog ugovora o zajmu u iznosu 30 miliona eura (kreditna linija broj 2 Agenciji za osiguranje depozita BiH) između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj.
Na ovaj način želi se dodatno obezbijediti stabilnost finansijskog sektora u BiH, a sredstva će biti korištena pod posebno definisanim uslovima i okolnostima.
Rok otplate kredita je osam godina, uključujući pet godina grejs perioda na otplatu glavnice.
Obaveze i prava iz kreditnog sporazuma Bosna i Hercegovina će supsidijarno prenijeti na krajnjeg korisnika kredita – Agenciju za osiguranje depozita, sa kojom će biti zaključen poseban ugovor.