Vanjski dug FBiH na kraju 2020. porastao 1,17%, na 4,98 milijardi KM

0
294
Portfelj duga koji je razmatran u Strategiji iznosi oko 6,15 milijardi KM ili 26,82 posto BDP-a FBiH

Vladi Federacije BiH je danas prezentiran izvještaj o dugu za četvrti kvartal 2020. godine u kojem je navedeno da je vanjski dug na kraju prošlogodišnjeg tromjesečja iznosio 4.982.724.574 KM ili 3.128.739.766 dolara.
Nominalni iznos vanjskog duga izražen u domaćoj valuti, veći je od duga u proteklom kvartalu za 57.449.315 KM ili za 1,17 posto. Dug izražen u dolarima je na kraju trećeg u odnosu na četvrti kvartal 2020. bio veći za 181.880.040 dolara ili 6,17 posto.
Vanjski dug je, s ciljem osiguranja sredstava za finansiranje većih infrastrukturnih projekata, te za budžetsku podršku, najvećim dijelom, ugovoren s bilateralnim i multilateralnim finansijskim institucijama (Svjetska banka, Evropska banka za obnovu i razvoj, Evropska investicijska banka, Međunarodni monetarni fond). Preko multilateralnih finansijskih institucija realizirano je 4.018.354.744,27 KM ili 80,65 posto ukupnog vanjskog duga Federacije BiH, dok se preostalih 964.369.829,15 KM ili 19,35 posto odnosi na zaduženje kod bilateralnih kreditora.
Ukupan unutarnji dug Vlade Federacije BiH je 31.12.2020. godine iznosio 860.514.621 KM (540.332.156 dolara) i u odnosu na protekli kvartal je manji za 10,42 posto, odnosno za 100.109.116 KM.