U FBiH lani od poreza i doprinosa naplaćeno 7,2 milijarde KM, pad za 7,1%

0
220
Vlada FBiH donijela četiri odluke koje se odnose na mjesečne naknade pripadnika boračkih populacija

Vlada FBiH na današnjoj sjednici informirana je o naplati poreznih prihoda i doprinosa na teritoriju FBiH za decembar 2020. i za cijelu proteklu godinu.
U decembru 2020. je raspoloživi dio prihoda od indirektnih poreza s Jedinstvenog računa, za budžete svih nivoa vlasti i upravitelje cestama u FBiH, ostvaren u ukupnom iznosu od 212,5 miliona KM, što je za 46 miliona KM manje u odnosu na isti mjesec 2019. godine. U uporedbi s naplatom iz novembra, u decembru 2020. su ovi prihodi bili veći za 13,1 posto.
U decembru 2020. godine ukupna naplata prihoda po osnovi doprinosa za penziono i invalidsko, zdravstveno i za osiguranje od nezaposlenosti iznosila je 356,2 miliona KM i veća je za 2,6 posto ili za približno devet miliona KM u odnosu na isti mjesec 2019. godine.
Prema preliminarnim podacima, pretpostavlja se da je ovakav trend rasta dijelom generiran izmirenim uplatama dugovanja, obzirom da je obveznicima, sukladno odredbi Zakona o visini zatezne kamate na javne prihode u FBiH, omogućen otpis zatezne kamate na dugovanja izmirena do kraja 2020. godine.
Lani su indirektni i direktni porezi, te doprinosi naplaćeni u ukupnom iznosu od 7.199.817.673 KM i, u odnosu na 2019. godinu, bili su manji za 7,1 posto. U decembru 2020. je u odnosu na isti mjesec 2019. smanjene iznosilo 6,4 posto.