Ciljevi održivog razvoja u BiH: Doprinos realizaciji Agende 2030

0
270
Najavljen je i novi program koji će raditi na ubrzanju implementacije SDG-ova u BiH

Završna konferencija projekta ‘Podrška pripreme za implementaciju Ciljeva održivog razvoja (SDGs) i angažiranje privatnog sektora’, kojeg je finansirala Švedska, a provodio Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH, danas je održana u prostorijama Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.
Projekt je imao za cilj osposobiti i pripremiti partnere iz privatnog i javnog sektora u BiH za provedbu Ciljeva održivog razvoja. Ključni rezultati ovog projekta prikazani su tokom konferencije. A među njima je usvajanje u aprilu 2021. godine Okvira za realizaciju Ciljeva održivog razvoja u BiH, kojeg je usvojilo Vijeće ministara BiH. Okvir su prethodno usvojile entitetske vlade, kao i Vlada Brčko distrikta BiH.
“Sa skromnim početkom nismo bili ni svjesni da će krajnji dometi aktivnosti unutar projekta imati ovako značajan efekat. Želio bih zahvaliti Švedskoj i UN-u na značajnoj i kontinuiranoj podršci koju pružaju BiH u ostvarivanju SDG-ova”, kazao je Zoran Tegeltija, predsjedavajući Vijeća ministara BiH.
Pored toga, kroz aktivnosti poput Nagrade za biznis lidere održivog razvoja u BiH, Sedmice održivog razvoja, SDG Acceleratora za MSP u BiH te Izazova dekarbonizacije, projekat je podržao angažman privatnog sektora u Agendi 2030 i ostvarivanju SDG-ova. Više od 200 privatnih preduzeća je učestvovalo, a 25 preduzeća su bili proglašeni Biznis liderima održivog razvoja čime su demonstrirali svoju predanost stvaranju kvalitetnih radnih mjesta, nultoj toleranciji prema korupciji i smanjenju utjecaja na okoliš.
Također, ovom prilikom najavljen je i novi program koji će raditi na ubrzanju implementacije SDG-ova u BiH. Švedska finansira novi program sa približno 4,2 miliona eura, a implementiraće ga UNDP zajedno sa UNICEF-om i UN Women.
“Ponosna sam što je Švedska podržala napore vlasti u BiH da pretoče ambiciozne, globalne ciljeve Agende 2030 u konkretan akcioni plan za ovu zemlju okupljanjem relevantnih aktera. Nadovezujući se na ovaj uspjeh, Švedska će nastaviti podržavati njegovu implementaciju u zeleni, održivi i inkluzivni rast u BiH”, kazala je Johanna Strömquist, ambasadorica Švedske u BiH.
“Dok se osvrćemo na dostignuća ovog projekta, i dalje ćemo raditi na otvaranju novih puteva, stvaranju novih partnerstava i gradnji na postavljenim temeljima kako bismo bili sigurni da nas narednih osam godina dovedu do punog ostvarenja Agende 2030.”, kazala je Ingrid Macdonald, rezidentna koordinatorica Ujedinjenih nacija u BiH.
Stephen Kinloch, zamjenik rezidentne predstavnice UNDP-a u BiH kazao je da je ovaj projekat stavio fokus na važnu ulogu privatnog sektora u kontekstu Agende 2030.