Alkaloid: Neto profit u devet mjeseci povećan za 9 posto

0
2776
Alkaloid u periodu januar-septembar ove godine povećao konsolidovanu prodaju za 8 posto

Alkaloid AD Skopje ostvario je pozitivne finansijske rezultate u periodu januar – septembar 2017. godine, pokazuje nerevidirana pojedinačna i nerevidirana konsolidovana bilansa uspjeha ove kompanije.
U periodu januar – septembar ukupna konsolidovana prodaja iznosila je 107,9 miliona eura što je porast za 8 posto u odnosu na isti period prošle godine. Konsolidovana prodaja na domaćem tržištu porasla je za 6 posto, dok je ukupni konsolidovani izvoz kompanije povećan za 9 posto. Od ukupne konsolidovane prodaje 39 posto realizirano je na domaćem tržištu, a 61 posto na inostranim tržištima.
Analiza po regijama pokazuje da se od ukupne konsolidovane prodaje u zemljama Jugoistočne Evrope realiziralo 32 posto, u Rusiji i Zemljama nezavisnih država 7posto, 21 posto je ostvareno u zemljama Zapadne Evrope (EU i EFTA), dok je na ostalim tržištima ostvareno jedan posto od ukupne konsolidovane prodaje.
Značajan porast zabilježen je u Velikoj Britaniji, gdje je ostvarena prodaja od 2,8 milion eura, što je povećanje od 15 puta i u Mađarskoj, gdje prodaja iznosi 0,4 miliona eura, što je povećanje za 10 puta u odnosu na isti period prošle godine. Porast prodaje također zabilježen je na slijedećim izvoznim tržištima: Hrvatska – 9%, Rumunija – 69%, Slovenija – 13%, Rusija – 5%, Ukrajina – 36%, Crna Gora – 10% itd.
Analiza ukupne konsolidovane prodaje po vrsti proizvoda pokazuje da najbolju prodaju ostvaruju proizvodi iz segmenta farmacije sa 84%, gdje na OTC lijekove otpada 21%, na lijekove za kardiovaskularna oboljenja 17%, na antibiotike 13%, na lijekove za neurološka oboljenja 13%, itd. Sektor hemije, kozmetike i bilja u ukupnoj konsolidovanoj prodaji učestvuje sa 16%, tačnije hemija sa 3%, kozmetika sa 10% i bilje sa 3%.
Konsolidovana dobit, prije odbijanja kamata, poreza i amortizacije (EBITDA), iznosi 16,5 miliona eura i povećana je za 11%, dok je konsolidovani neto profit, koji iznosi 9 miliona eura, povećan za 9%.
Ukupna ulaganja ove kompanije u dugoročna sredstva za period januar – septembar 2017. godine iznose 8,4 miliona eura.