ASA Banka povećala vlasnički udio u Bamcardu na 29,6 posto

0
345
Uprava i NO Bamcarda prihvatli ponudu ASA Banke za preuzimanje preostalih 70,36% dionica

ASA Banka d.d. Sarajevo saopćila je da je 26. augusta ove godine na Sarajevskoj berzi-burzi kupila 8.870 dionica dioničkog društva za kartično poslovanje Bamcard sa sjedištem u Sarajevu po cijeni od 155 KM po dionici.
Tom kupovinom je ASA Banka je dodatno stekla 20,03% vlasničkog udjela u Bamcardu, koju je na berzanskoj transakciji 26. augusta ove godine prodala Ziraat Bank BH (bila drugi najveći dioničar), u vrijednosti od 1,37 miliona KM.
Nakon najnovije transakcije ASA Banka i ASA Banka Naša i snažna (bivša Sberbank BH koju je u martu ove godine preuzela ASA Banka) zajedno imaju vlasnički udio od 29,61 posto u Bamcardu, imajući u vidu da ASA Banka samostalno ima 9,61 posto udjela i Bamcardu.
Prema podacima Registra vrijednosnih papira Federacije BiH, najveći vlasnički udio od 69,45 posto u Bamcardu ima Qenta Technologies Group, sa sjedištem u Luksemburgu.