ASA Banka u cijelosti preuzima kartičnu kompaniju Bamcard Sarajevo

0
337
Uprava i NO Bamcarda prihvatli ponudu ASA Banke za preuzimanje preostalih 70,36% dionica

Nadzorni odbor i Uprava Bamcard d.d. Sarajevo prihvatili su ponudu ASA Banke d.d. Sarajevo u zajedničkom djelovanju sa: ASA Banka Naša i snažna d.d. Sarajevo za preuzimanje ovog dioničkog društva za kartično poslovanje.
Ponuda za preuzimanje se odnosi na 31.155 redovnih dionica, odnosno 70,3575% od ukupnog broja emitovanih dionica.
U mišljenju NO i Uprave je navedeno da Ponuda za preuzimanje neće uticati na dosadašnje planove Bamcarda, odnosno na politiku zapošljavanja i da provođenje ponude ima za cilj dalje jačanje i razvoj ove kartične kompanije.
Inače, Bamcard d.d. Sarajevo je osnovano 1999. godine, a polovinom 2022. godine posjedovalo je nematerijalna sredstva u iznosu od 1.024.176 KM te nekretnine, postrojenja i opremu u iznosu od 1.514.501 KM.
U vlasničkoj strukturi Bamcarda krajem juna 2022. godine najveći udio u iznosu od 69,45% imala je Qenta Technologies Group S.ar.I., zatim ASA Banka Naša i snažna d.d. Sarajevo sa udjelom od 20,03%, ASA Banka d.d. Sarajevo sa 9,61%…
Minimalna cijena dionice Bamcarda u posljednjih godinu dana, prije nastanka obaveze objavljivanja ponude za preuzimanje Društva iznosila je 155 KM, a maksimalna cijena 155,20 KM. Knjigovodstvena vrijednost dionice Bamcarda na dan 30.06.2022. godine iznosila je 130,68 KM.
Neto dobit Bamcarda na kraju prvog polugodišta 2022. iznosila je 352.729 KM.