Banke u RS-u odobrile više od 5,5 milijardi KM kredita u prvom kvartalu, polovinu zajmova uzeli građani

0
1033
Izvor: Agencija za bankarstvo Republike Srpske

Banke sa sjedištem u Republici Srpskoj plasirale su u prva tri mjeseca 2021. godine ukupno kredita u iznosu od 5 milijardi i 526,5 miliona KM što je za 0,6 posto više u odnosu na 2020. kada su kreditni plasmani iznosili 5 milijardi I 493,8 miliona KM, saznaje poslovni portal Profitiraj.ba.
U tromjesečnoj sektorskoj strukturi ukupnih kredita, banke su stanovništvu kreditno plasirale 2 milijarde i 608,4 miliona KM (47,2% ukupnih zajmova), što je za 1,4 posto više nego u 2020. kada je stanovništvu kreditno odobreno 2 milijarde i 572,8 miliona KM (46,8%).
Privatnim preduzećima i društvima plasirano je kredita u iznosu od 1 milijarde i 915.5 miliona KM (34,7%) što je za 0,1% manje nego u 2020. godini kada su kreditni plasmani iznosili 1 milijarda i 916,6 miliona KM (34,9%).
Na trećem mjestu po visini odobrenih zajmova su vladine institucije sa 688,1 miliona KM (12,5% ukupnih kredita) ili za 0,6% više nego u 2020. kada je kreditno plasirano 683,9 miliona KM (12,4%).
Javna i državna preduzeća dobila su 243,6 miliona KM kredita ( 4,4%) što je manje za 1,7% nego u 2020. kada je kreditno odobreno 247,9 miliona KM (4,5%). Slijede nebankarske institucije sa 56 miliona KM (1%) ili za 0,7% manje nego 2020. kada je kreditno plasirano 56,4 miliona KM (1,0%), dok je neprofitnim organizacijama plasirano 5,3 miliona KM kredita (0,1%) što je za 15,9% manje nego u 2020. kada je kreditno plasirano 6,3 miliona KM (0,1%). Ostalim je plasirano kredita u iznosu od 9,5 miliona KM (0,2%) ili za 4% manje nego prošle godine kada su zajmovi iznosili 9,9 miliona KM (0,2%).

Izvor: Agencija za bankarstvo RS

Najviše kredita u prvom kvartalu 2021. plasirala je banjalučka Nova banka u iznosu od 1 milijarde i 543,1 miliona KM, a ova banka imala je i najviše depozita u iznosu od 1 milijarde i 707,1 miliona KM. Nova banka ima i najveću neto aktivu u iznosu od 2 milijarde i 265,8 miliona KM, što je 26,3% od ukupne neto aktive (8 mlrd i 618 miliona KM) osam banaka sa sjedištem u RS-u.
Po iznosu odobrenih kredita na drugom mjestu je UniCredit banka Banja Luka sa kreditnim plasmanom od 990,5 miliona KM (depoziti: 1,263.4 miliona KM), te NLB banka Banja Luka sa 895.2 miliona KM datih kredita (depoziti iznosili 1,306.7 miliona KM)…
Inače, ukupni depoziti banaka iz RS-a u prvom kvartalu 2021. iznosili su 6 milijardi i 593,9 miliona KM što je za 1,2% više nego u 2020. godini (6 mlrd i 515,2 miliona KM), podaci su Agencije za bankarstvo Republike Srpske.