Beskamatni krediti za sektor turizma u FBiH

0
153
Đapo i Slipčević potpisale ugovor o formiranju namjenskog depozita za projekte iz turizma

Federalna ministrica okoliša i turizma Edita Đapo potpisala je danas protokol o poslovnoj saradnji i ugovor o formiranju namjenskog depozita s predsjednicom Uprave Razvojne banke Federacije BiH Mersihom Slipičević, kojim su privrednicima omogućeni beskamatni krediti za finansiranje projekata iz oblasti turizma.
Ministarstvo okoliša i turizma je u Budžetu FBiH za 2023. izdvojilo milion KM za namjenu subvencioniranja jednokratne naknade za obradu kreditnog zahtjeva i kamate odobrene iz Kreditne linije za dugoročno kreditiranje turističkog sektora Razvojne banke FBiH.
Na ovaj način novim korisnicima omogućeno je korištenje kreditnih sredstava za finansiranje projekata iz oblasti turističko-ugostiteljske djelatnosti, uz subvencioniranje kamate od strane Ministarstva u visini 2,50 posto, za sve vrijeme otplate kredita (uključujući i grace period), kao i jednokratne naknade za obradu kreditnog zahtjeva u 100 postotnom iznosu.
“Sretna zbog činjenice da smo uspostavili beskamatnu kreditnu liniju s Razvojnom bankom, jer na ovaj način možemo pomoći turističkom sektoru u Federaciji BiH. Vjerujemo da će realizacija ove kreditne linije rezultirati zamahom u razvoju i modernizaciji naših turističkih kapaciteta“, naglasila je ministrica Đapo.
Sredstva Kreditne linije za dugoročno kreditiranje turističkog sektora namijenjena su za finansiranje stalnih i tekućih sredstava. Kada je riječ o stalnim sredstvima ona su namijenjana za izgradnju novih i povećanje kvalitete postojećih kapaciteta, zatim izgradnju tematskih sadržaja i smještajnih objekata namijenjenih tržištima posebnih interesa, te pretvaranje soba/apartmana u kućanstvima u male porodične hotele. Također, namijenjena su i za revitalizaciju tradicijskih kuća u selima/zaseocima, izgradnju eko sela sa pratećim sadržajima, autokampova i slično.
“U cilju što adekvatnijeg razvoja malog i srednjeg, ali i velikog turističkog sektora u Federacije BiH uspostavili smo sistem podrške putem povoljnog dugoročnog kredita za naše partnere. Želja nam je osigurati razvoj inoviranih, specijaliziranih i uobičajenih turističkih proizvoda, kao i aktiviranje novih turističkih proizvoda veće dodane vrijednosti“, istakla je Slipičević.