BH-Gas: Od januara niže veleprodajne cijene gasa za 8,5%

0
778
Data saglasnost za smanjenje veleprodajne cijene prirodnog gasa od 1. jula ove godine

Na bazi kretanja ruske cijene prirodnog gasa te analize trenutnih parametara cijene nafte i naftnih derivata na tržištu, kompanija BH-Gas je uputila prijedlog nadležnim organima i institucijama za niže veleprodajne cijene prirodnog gasa za distributivne kompanije. Tako je nova veleprodajna cijena prirodnog gasa za distributivne kompanije 485 KM/1000 Sm3.
Prema tom prijedlogu, nova veleprodajna cijena prirodnog gasa za distributivne kompanije bila bi 485 KM/1000 Sm3, što je manje za 8,5 posto u odnosu na trenutno važeću veleprodajnu cijenu prirodnog gasa koja iznosi 530 KM/1000 Sm3.
Nova veleprodajna cijena prirodnog gasa trebala bi se početi primjenjivati od 1. januara 2021. godine. Iz BH-Gasa navode da bi ta cijena prirodnog gasa za domaćinstva bila među najnižim u Evropi.

BH-Gas: Procjena troškova grijanja za prosječni stambeni prostor od oko 80 m2

U BH-Gasu su napravili i procjenu troškova grijanja za prosječni stambeni prostor od oko 80 m2. Naveli su i da je specifična godišnja toplotna energija oko 150 kWh/m2, pa je ukupna potrebna energija za grijanje 80 m2 stambenog prostora za sezonu grijanja 12.000 kWh.
U vezi s tim, sačinjena je uporedna analiza s ostalim energentima s primjenjenom novom veleprodajnom cijenom prirodnog gasa, koja pokazuje da je cijena prirodnog gasa, s PDV-om, na distributivnim sistemima apsolutno konkurentna ostalim energentima, a posebno onim gorivima koji zagađuju zrak.
U BH-Gasu smatraju da ova konkurentnost prirodnog gasa daje dobru osnovu za prelazak s čvrstih goriva na prirodni gas. Cijena koja će biti u primjeni od 1. januara 2021. godine bit će među najnižim cijenama prirodnog gasa za domaćinstva u Evropi, saopćeno je.