U Federaciji BiH za sedam dana zaposleno 613 radnika

0
356
Porezna uprava Federacije BiH

Ukupan broj zaposlenih u Federaciji BiH na dan 16.11.2020. godine po prebivalištu osiguranika iznosio je 521.495 i za 613 zaposlenih je više u odnosu na prethodno objavljeni podatak od 9. novembra kada je bilo 520.882 zaposlenih.
Prema podacima Porezne uprave Federacije BiH, broj zaposlenih je na dan 16.11.2020. godine veći za 13.888 zaposlenih u odnosu na 5. maj ove godine kada je od početka pandemije koronavirusa evidentiran najmanji broj zaposlenih (507.607).
Stanje broja zaposlenih na dan 16.11.2020. godine po prebivalištu zaposlenika i sjedištu poslodavca razvrstanih po kantonima i općinama možete vidjeti ovdje.