BH Telecom donirao bolnici u Goraždu 28.800 KM za nabavku hemodijaliznog aparata

0
863
Hemodijalizni centar biće uspostavljen u sklopu Kantonalne bolnice u Goraždu

Pandemija koronavirusa je stvorila veliki pritisak na zdravstveni sistem u našoj zemlji zbog čega su zdravstvene ustanove i pacijenti suočeni sa brojnim problemima. Pored brige o Covid-pacijentima, jedan od gorućih problema u zdravstvu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde jeste tretman hemodijaliznih pacijenata koji zahtjevaju dugotrajno i kontinuirano liječenje, a koji po potrebnu terapiju moraju ići u Sarajevo.
Način za rješavanje ovog problema i zaustavljanja nepotrebnog maltretiranja pacijenata jeste uspostava Dijaliznog centra na području Bosansko-podrinjskog kantona (BPK), zbog čega se Kantonalna bolnica Goražde obratila sa molbom za donaciju BH Telecomu.
Svjesni situacije u kojoj se nalaze naše zdravstvene ustanove, BH Telecom je još jednom pokazao svoju društvenu odgovornost i bolnici u Goraždu uručila donaciju u iznosu od 28.800 KM za nabavku jednog hemodijaliznog aparata.
Prim.dr. Nermina Kamenica, direktorica Kantonalne bolnice Goražde, se zahvalila BH Telecomu na donaciji i na saradnji koja se u prethodnom periodu potvrdila niz puta.
“Osim podrške kroz donacije, ne možemo zaboraviti pomoć i podršku u procesima obnove koju BH Telecom pruža bolnici u Goraždu i cijelom Bosansko-podrinjskom kantonu. Obzirom da je u toku tenderska procedura za nabavku hemodijaliznog aparata, njegovom nabavkom će u Kantonalnoj bolnici Goražde biti značajno poboljšan rad u Dijaliznom centru čija je izgradnja u toku. Otvaranje Dijaliznog centra pri Kantonalnoj bolnici Goražde i nabavka hemodijaliznog aparata uveliko će biti od pomoći, kako pacijentima koji svakodnevno putuju za Sarajevo, tako i za cijeli Kanton”, izjavila je direktorica Kamenica.
Sedin Kahriman, generalni direktor BH Telecoma, je istakao da je kompanija BH Telecom u prvim danima pandemije korona virusa hitno reagovala i donirala milion KM kantonalnim i općim bolnicama za nabavku potrebne medicinske opreme, ali da podrška tu nije stala.
“Jedna od bolnica kojoj je uručena donacija u iznosu od 200.000 KM je i Kantonalna bolnica Goražde koja je ovu donaciju iskoristila za nabavku jednog sanitetskog vozila, deset pacijent monitora, anesteziološkog aparata, defribilatora, hirurškog abdominalnog seta i druge potrebne opreme koja je bila neophodna za rad bolnice i adekvatnu brigu o pacijentima. Međutim, i dalje nastojimo pružiti podršku koliko možemo te se nadam da će i ova donacija i nabavka potrebnog aparata pomoći pacijentima u BPK i olakšati njihovo liječenje”, rekao je Kahriman.