BH Telecom, EP BiH i Aerodrom Sarajevo za dividentu uplatili 153 miliona KM, EP HZHB bez dobiti

0
1252
Tri javna preduzeća u FBiH za dividendu iz akumulirane dobiti izdvojili 153 miliona KM

Federalna vlada na današnjoj sjednici upoznata je sa informacijom Federalnog ministarstva finansija o realizaciji instrukcije javnim preduzećima da izvrše uplatu sredstava iz akumulirane dobiti u Budžet FBiH.
Navedeno je da su javna poduzeća izvršila uplatu dividende iz akumulirane dobiti u ukupnom iznosu od 153.020.803,42 KM i to BH Telecom d.d. Sarajevo 65.020.796,03 KM, JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo 63.000.007,39 KM i JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. u iznosu od 25.000.000 KM.
JP Elektroprivreda HZHB d.d. Mostar je 20.11.2018. godine izvijestila Federalno ministarstvo financija da u Bilansu stanja na dan 31.12.2017. godine nema akumulirane dobiti i da se Odlukom Skupštine društva tekuća dobit raspoređuje za pokriće gubitaka iz ranijih godina.