BH Telecom i ove godine donirao milion KM školama i udruženjima

Donirana sredstva od 1 milion KM raspodjeljena su na 313 pravnih subjekata

0
918
Svečanost u BH Telecomu povodom dodjele donacija

Kompanija BH Telecom će i ove godine donirati milion konvertibilnih maraka pravnim licima koja su učestvovala na javnom konkursu objavljenom u oktobru prošle godine.
Ovogodišnje donacije su usmjerene za finansiranje programa, projekata i aktivnosti, osnovnih i srednjih škola, javnih kuhinja, amaterskih sportskih klubova koji uključuju i amaterske sportske klubove lica sa invaliditetom te udruženja koja se bave brigom o djeci sa posebnim potrebama i djeci sa poremećajima u razvoju.
Na konkursu je ukupno zaprimljeno 581. prijava od čega je, nakon kvalifikacija i ocjena prispjelih prijava, odabrano ukupno 313 dobitnika donacije.
Najveći broj dobitnika, ukupno 161, su osnovne i srednje škole kojima je donirano ukupno 594.286 KM za nabavku IT opreme neophodne za opremanje informatičkih kabineta. Novčana sredstva u iznosu od 178.000 KM su donirana amaterskim sportskim klubovima, dok je za 21. javnu kuhinju donirano ukupno 115.500 KM. 112.214 KM će biti donirano za 43. udruženja koja se bave brigom o djeci sa posebnim potrebama i djeci sa poremećajima u razvoju.
Sedin Kahriman v.d. generalnog direktora BH Telecoma istakao je kako je ova kompanija u skladu sa svojim mogućnostima pružala pomoć različitim organizacijama, a u svrhu realizacije brojnih projekata iz oblasti zdravstva, kulture, sporta, socijalne pomoći i humanitarnih aktivnosti.
Također je istakao da BH Telecom za ovu i naredne godine ima brojne i ambiciozne poslovne planove, te da će nastaviti sa razvojem kompanije i unapređenjima iskustava korisnika.
Tome u prilog i podatak da će BH Telecomu 8. aprila biti uručena dozvola za korištenje radiofrekvencijskog spektra za pružanje elektronskih komunikacijskih usluga putem mobilnih pristupnih sistema, odnosno 4G mrežu.
BH Telecom je u posljednjih trinaest godina donirao ukupan iznos od 17,5 miliona KM različitim neprofitnim organizacijama, a u svrhu realizacije brojnih projekata iz oblasti zdravstva, kulture, sporta, socijalne pomoći i humanitarnih aktivnosti, što ga čini najvećim pojedinačnim donatorom u BiH.