BiH će za otplatu vanjskog duga ove godine izdvojiti 825,76 miliona KM

0
896
Predloženi budžet Federacije BiH za 2023. veći je 20,1 posto u odnosu na 2022. godinu

Vijeće ministara BiH na današnjoj sjednici zadužilo je sve budžetske korisnike da svoje primjedbe i sugestije na Nacrt zakona o Budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza BiH za 2019. godinu dostave u pisanoj formi u naredna tri dana na razmatranje Ministarstvu finansija i trezora BiH.
Nakon toga će Nacrt budžeta u najkraćem mogućem roku biti razmotren na sjednici Vijeća ministara BiH kako bi se stekli uvjeti za njegovo upućivanje Predsjedništvu, koji je ovlašteni predlagač.
Nacrt budžeta polazi od Globalnog okvira fiskalnog bilansa i politika u Bosni i Hercegovini za period 2019 – 2021. godine.
Ukupni prihodi, primici i finansiranje institucija BiH u 2019. godini iznose 966.000.000 KM, što je za 16.000.000 KM više nego 2018. godine, a servisiranje vanjskog duga BiH iznosi 825.760.678 KM i manje je za 178.301.651 KM u odnosu na prethodnu godinu.