BiH: Cijene građevinskih radova na autoputevima porasle 4,1%

0
800
Najviše je porastao indeks građevinskih proizvođačkih cijena na autoputevima

Ukupni indeks proizvođačkih cijena u građevinarstvu – niskogradnja u Bosni i Hercegovini u 2020. godini bilježi rast za 2,2 posto u poređenju sa 2019. godinom.
Prema vrsti građevinskih radova, zabilježen je rast indeksa proizvođačkih cijena za radove na objektima niskogradnje (magistralne ceste) za 1,4%, indeks za radove na objektima niskogradnje (autoputevi) bilježi rast za 4,1%.
Indeks za radove na objektima niskogradnje (mostovi) bilježi rast od 3%, dok indeks za radove na objektima niskogradnje (tuneli) bilježi rast za 1,7%, podaci su Agencije za statistiku BiH.