FBiH: Budžetska izdvajanja za istraživanje i razvoj ove godine smanjena na 6,3 miliona KM

0
353
Predloženi budžet Federacije BiH za 2023. veći je 20,1 posto u odnosu na 2022. godinu

U Federaciji BiH budžetska izdvajanja za istraživanje i razvoj u 2019. godini iznosila su 7.675.899 KM.
Prema sektorima najviše sredstava je utrošeno u oblasti visokog obrazovanja 74,54%.
Prema društveno-ekonomskim ciljevima, najviše sredstava utrošeno je u oblasti obrazovanja (77,45%), podaci su Federalnog zavoda za statistiku.
Planirana budžetska sredstva u Federaciji BiH i kantonima za istraživanje i razvoj u 2020. godini, prema usvojenim budžetima za 2020. godinu iznose 6.299.049 KM. Većina sredstava planirana je u cilju obrazovanja (78,37%).