FBiH: Investicije u stalna sredstva lani smanjene 6,3%, na 3,4 milijarde KM

0
299
Najveće učešće u ostvarenim investicijama je kod djelatnosti Prijevoz i skladištenje (14,9%)

Vrijednost ukupno ostvarenih investicija u stalna sredstva u Federaciji BiH za 2020. godinu iznosi 3 milijarde i 418,52 miliona KM. U odnosu na 2019. godinu (investicije vrijedne 3 milijarde i 649,18 miliona KM) ostvarene investicije u stalna sredstva u 2020. godini su manje za 6,3%.
Prema djelatnosti investitora najveće učešće u ostvarenim investicijama u 2020. godini je zabilježeno u područjima djelatnosti: Prijevoz i skladištenje 14,9%; Prerađivačka industrija 14,7%; Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila
i motocikala 13,9%; Javna uprava i odbrana; obavezno socijalno osiguranje 11,1%; Proizvodnja i snabdijevanje električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 9%, podaci su Federalnog zavoda za statistiku.