BiH: Cijene industrijskih proizvoda u februaru porasle 1,6%

0
141
Preduzeća namjenske industrije u FBiH lani ostvarila dobit od 17,36 miliona KM

Proizvođačke cijene industrijskih proizvoda u februaru 2021. u poređenju sa prethodnim mjesecom dok su u odnosu na isti mjesec prethodne godine cijene imale rast od 1,8%.
Na domaćem tržištu cijene su u februaru 2021. u poređenju sa prethodnim mjesecom imale rast od 1,8%, dok su u odnosu na isti mjesec prethodne godine zabilježile rast za 1,7%. Na nedomaćem tržištu cijene su u februaru 2021. u odnosu na prethodni mjesec imale rast od 1,5%, a u odnosu na isti mjesec prethodne godine cijene su imale rast od 2%, podaci su Agencije za statistiku BiH.
Prema GIG agregatima, u februaru 2021. u poređenju sa prethodnim mjesecom proizvođačke cijene industrijskih proizvoda su zabilježile rast nivoa u Energiji za 0,9%,
Intermedijarnim proizvodima za 3%, Kapitalnim proizvodima za 0,2%, Trajnim proizvodima za 2,6% te Netrajnim proizvodima za 0,1%.
U februaru 2021. u poređenju sa istim mjesecom prethodne godine proizvođačke cijene više su u Energiji za 0,4%, Intermedijarnim proizvodima za 3,8%, Kapitalnim proizvodima za 0,3%, Trajnim potrošačkim dobrima za 3,2%, a pad je zabilježen u Netrajnim proizvodima za 1%.
Na domaćem tržištu u februaru 2021. u poređenju sa prethodnim mjesecom cijene industrijskih proizvoda su zabilježile rast u Energiji za 0,9%, Intermedijarnim proizvodima 4,2%, Kapitalnim proizvodima za 0,6%, Trajnim potrošačkim dobrima za 5,5%, te Netrajnim proizvodima za 0,1%.
Na godišnjem nivou, u februaru 2021. u poređenju sa istim mjesecom prethodne godine, zabilježen je rast cijena u Energiji za 0,5%, Intermedijarnim proizvodima za 4,5% i Trajnim dobrima za 5,9%, dok je pad zabilježen u Kapitalnim proizvodima za 1,2% i Netrajnim dobrima za 0,3%.
Proizvođačke cijene industrijskih proizvoda na nedomaćem tržištu u februaru 2021. u poređenju sa prethodnim mjesecom više su u Energiji za 1%, Intermedijarnim proizvodima za 2,1% te Trajnim proizvodima za 1,6%.
U februaru 2021. u poređenju sa istim mjesecom prethodne godine proizvođačke cijene industrijskih proizvoda porasle su u Intermedijarnim proizvodima za 3,3%, Kapitalnim proizvodima za 1% te Trajnim proizvodima za 2,2%, dok je pad zabilježen u Energiji za 0,8% i Netrajnim proizvodima za 3%.

OSTAVITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here