BiH: Granični promet putnika u četvrtom kvartalu 2020. manji za 56,9 posto

0
323
Prestaju se primjenjivati mjere kojim se zabranjuju kretanje i boravak stranaca u BiH

Da je pandemija Covid-19 uticala i na pad graničnog prometa putnika ilustruju i podaci da je u Bosnu i Hercegovinu u četvrtom kvartalu 2020. godine ušlo 2.708.268 putnika, što je pad od 56,9 posto u odnosu na isti period (oktobar-decembar) 2019. godine kada je ušlo 6.284.465 putnika.

U četvrtom kvartalu 2020. u BiH ušlo 56,9% manje putnika u odnosu na isti period lani

U strukturi ukupnog broja putnika koji su ušli u BiH, 39,9 posto (1.079.938) se odnosi na domaće putnike, a 60,1 posto (1.628.330) na strane putnike.
U odnosu na vrstu saobraćaja, 98,2 posto graničnog prometa putnika se odnosi na cestovni granični promet (prešlo 2.661.216 putnika, od toga 1.054.031 domaćih i 1.607.185 stranih).

Granični promet putničkih cestovnih motornih vozila smanjen za 53,3 posto

U ulazu u Bosnu i Hercegovinu u četvrtom kvartalu 2020. godine granični promet putničkih cestovnih motornih vozila iznosio je 1.158.335 vozila, dok je u istom periodu 2019. promet motornih vozila iznosio 2.479.319 što je na godišnjem nivou pad od 53,3 posto. U strukturi cestovnog graničnog prometa motornih vozila, 32,9 posto (380.654 vozila) učestvuju domaća vozila, a 67,1 posto (777.681) su strana vozila, podaci su Agencije za statistiku BiH.