BiH i Španija: Potpisan Sporazum o međunarodnom cestovnom prometu

0
930
Sporazum su potpisali amabasador Soriano i ministar Jusko

Ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Ismir Jusko i ambasador Kraljevine Španije Juan Bosco Giménez Soriano potpisali su u Sarajevu Sporazum između Bosne i Hercegovine i Kraljevine Španije o međunarodnom cestovnom prometu.
Današnjem potpisivanju Sporazuma prethodile su intenzivne aktivnosti sa Ambasadom Kraljevine Španije u BiH i ambasadorom Sorianom koji je dao svoj izniman doprinos, a što je rezultiralo njegovim konačnim usaglašavanjem i potpisivanjem.
Ovim sporazumom se unapređuje i razvija cestovni promet putnika i roba između dviju država i u tranzitu preko njihovih teritorija, te jasno definiraju svi pojmovi u vezi sa međunarodnim cestovnim prometom između Bosne i Hercegovine i Kraljevine Španije, kao i obim primjene Sporazuma.
Ministarstvo komunikacija i prometa BiH u novembru prošle godine dalo je svoju podršku Kraljevini Španiji za izbor u članstvo Vijeća međunarodne pomorske organizacije na izborima koji će se održati u Londonu na 30. redovnom zasjedanju Skupštine IMO-a.