BiH modernizuje sistem automatske identifikacije putem otisaka prstiju i dlanova

0
827
Uspostavljanjem novog AFIS-a, BiH usklađuje sistem sa zemljama Evropske unije

Bosna i Hercegovina modernizuje sistem automatske identifikacije putem otisaka prstiju i dlanova AFIS/APIS, koji će obezbjediti efikasniji rad i saradnju sigurnosnih agencija u BiH.
Uspostavljanjem novog AFIS-a, BiH usklađuje sistem sa zemljama EU koji ima mogućnost međunarodne razmjene podataka i jačanje prekogranične saradnje, posebno u suzbijanju terorizma i prekograničnog kriminala.
Korisnici AFIS sistema su Državna agencija za istrage i zaštitu, Granična policija BiH, Agencija za forenzička ispitivanja i vještačenja, Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske, Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova, policija Brčko distrikta i deset kantonalnih ministarstva unutrašnjih poslova, čiji predstavnici su danas u Sarajevu potpisali memorandum kojim se utvrđuje buduća saradnja. Ministarstvo sigurnosti BiH je vlasnik sistema i pružat će podršku nadležnim policijskim agencijama kroz smještaj i održavanje servera.
Ovim činom ispunjen je i preduslov za nabavku opreme za AFIS sistem vrijednog sedam miliona KM iz IPA programa pomoći EU.
Ministar Dragan Mektić je istakao da će se kroz stvaranje jedinstvene zbirke spornih tragova i otisaka prstiju i dlanova značajno povećati obim i efikasnost u otkrivanju i rasvjetljavanju krivičnih dijela u BiH.