BiH: Pad proizvodnje šumskih sortimenata u četvrtom kvartalu 2021. za 13,67%

0
331
Izvor: Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine

Ukupna proizvodnja šumskih sortimenata u Bosni i Hercegovini u četvrtom kvartalu 2021. godine manja je za 13,67% u odnosu na isti period 2020. godine.
Proizvodnja sortimenata četinarskih vrsta drveća manja je za 17,32% dok je proizvodnja sortimenata lišćarskih vrsta manja za 10,14%. Proizvodnja trupaca četinara manja je za 13,20% dok proizvodnja trupaca lišćara bilježi pad od 3,14%.
Rast proizvodnje u odnosu na četvrti kvartal 2020. godine bilježi se kod sljedećih šumskih sortimenata: kod ostalog dugog drveta četinara 7,01%, i kod prostornog drveta lišćara 53,69%. Pad proizvodnje bilježi se kod jamskog drveta četinara 3,98%, kod prostornog drveta četinara 29,58% i ogrjevnog drveta lišćara 13,16%.

Kod proizvodnje ostalog grubo obrađenog drveta, ogrjevnog drveta četinara i jamskog drveta lišćara radi se o malim količinama sortimenata čije variranje u proizvedenim količinama nema uticaja na promjene u ukupnoj proizvodnji šumskih sortimenata, saopćeno je iz Agencije za statistiku BiH.