BiH: Promet trgovine na malo u januaru porastao 3,3%

0
156
Rast trgovinskog prometa na malo u januaru

Ukupan desezonirani promet trgovine na malo u BiH u januaru 2023. godine, posmatran u tekućim cijenama ostvario je rast prometa od 3,3% u odnosu na decembar 2022. godine.
Rast prometa ostvaren je u trgovini prehrambenim proizvodima (hranom, pićem i duhanskim proizvodima) u iznosu od 3,9%, dok je promet neprehrambenim proizvodima ostvario rast u iznosu od 3,5%.
Posmatrano u stalnim cijenama, ukupan desezonirani promet trgovine na malo u BiH u januaru 2023. porastao je za 4% u odnosu na decembar 2022. godine. Rast prometa zabilježen je u trgovini prehrambenim proizvodima od 3,8% dok je promet neprehrambenim proizvodima ostvario rast od 4,8%.
Ukupni indeks prometa trgovine na malo u BiH u januaru 2023. ostvario je nominalni rast od 74,5%, dok je realni rast iznosio 71,1% u odnosu na baznu (2015) godinu.
Na godišnjem nivou, ukupan promet trgovine na malo u BiH, posmatran u tekućim cijenama, u januaru 2023. ostvario je rast od 16,5% u odnosu na isti mjesec prethodne godine. Promet prehrambenim proizvodima ostvario je rast od 23%, dok je promet neprehrambenim proizvodima ostvario rast od 14,9% u odnosu na januar 2022.
Posmatrano u stalnim cijenama, ukupan promet trgovine na malo ostvario je rast od 15% u odnosu na isti mjesec prethodne godine. Promet prehrambenim proizvodima porastao je za 10,3%, a neprehrambenim proizvodima za 25,1% u odnosu na januar 2022. godine, podaci su Agencije za statistiku BiH.