BiH: Trgovinski promet na malo u avgustu manji za 3,2%

0
871
Sindikalna potrošačka korpa u martu 2.448 KM, prosječna plata je pokriva samo 42,67 posto

Ukupan desezonirani promet trgovine na malo u BiH u augustu 2020. godine, posmatran u tekućim cijenama, zabilježio je pad od 3,2% u odnosu na juli 2020. godine.
Pad prometa zabilježen je u trgovini prehrambenim proizvodima (hranom, pićem i duhanskim proizvodima) u iznosu od 5,3% dok je u trgovini neprehrambenim proizvodima zabilježen pad prometa u iznosu od 2,9%.
Posmatrano u stalnim cijenama, ukupan desezonirani promet trgovine na malo u BiH u avgustu 2020. godine zabilježio je pad od 2,6% u odnosu na juli 2020. godine. Pad prometa zabilježen je u trgovini prehrambenim proizvodima u iznosu od 5,4%, dok je u trgovini neprehrambenim proizvodima zabilježen pad prometa u iznosu od 1,8%.
Ukupni indeks prometa trgovine na malo u BiH u avgustu 2020. godine ostvario je nominalni rast od 7,2% dok je realni rast iznosio 10,4% u odnosu na baznu (2015) godinu, podaci su Agencije za statistiku BiH.
Ukupan promet trgovine na malo u BiH, posmatran u tekućim cijenama, u avgustu 2020. godine zabilježio je pad od 18,3% u odnosu na isti mjesec prethodne godine. Promet prehrambenim proizvodima pao je za 14,2%, dok je promet neprehrambenim proizvodima pao za 10,3% u odnosu na august 2019. godine.
Posmatrano u stalnim cijenama, ukupan promet trgovine na malo zabilježio je pad od 15,7% u odnosu na august 2019.
Promet prehrambenim proizvodima zabilježio je pad od 16,4% dok je promet neprehrambenim proizvodima zabilježio pad od 10,2% u odnosu na isti mjesec prethodne godine.
U odnosu na baznu (2015) godinu, realni indeks prometa prehrambenim proizvodima u avgustu 2020. godine ostvario je rast od 14,9% dok je promet neprehrambenim proizvodima ostvario rast od 21,2%. Promet od trgovine na malo motornim gorivima zabilježio je pad od 14,3%.