BiH: Trgovinski promet na malo u februaru porastao 4,7%

0
355
Rast prometa u trgovini na malo u RS-u na mjesečnom i godišnjem nivou

Ukupan desezonirani promet trgovine na malo u Bosni i Hercegovini u februaru 2021. godine, posmatran u tekućim cijenama, ostvario je rast od 4,7% u odnosu na januar 2021. godine.
Rast prometa ostvaren je u trgovini neprehrambenim proizvodima u iznosu od 2,2%, dok je u trgovini prehrambenim proizvodima (hranom, pićem i duhanskim proizvodima) ostvaren rast prometa u iznosu od 1,4%.
Posmatrano u stalnim cijenama, ukupan promet trgovine na malo u BiH u februaru 2021. ostvario je rast od 3,8% u odnosu na januar 2021. godine. Rast prometa ostvaren je u trgovini neprehrambenim proizvodima u iznosu od 1,8%, dok je u trgovini prehrambenim proizvodima ostvaren rast prometa u iznosu od 1,4%.
Prema podacima Agencije za statistiku BiH, ukupni indeks prometa trgovine na malo u februaru 2021. godine ostvario je nominalni rast od 28,5%, dok je realni rast iznosio 33,9% u odnosu na baznu (2015) godinu.