PURS: 31. marta ističe rok za podnošenje godišnjih poreskih prijava

0
390
Poreska uprava RS: Naplata prihoda u prvom kvartalu veća za oko 70 miliona KM

Poreska uprava Republike Srpske saopštila je da 31. marta ističe rok za podnošenje godišnjih poreskih prijava i pozvala poreske obveznike da na vrijeme podnose prijave i plate poreske obaveze.
Kada je riječ o fizičkim licima, 31. marta ističe rok za podnošenje godišnje poreske prijave za porez na dohodak za 2020. godinu, zatim za podnošenje godišnje prijave poreza po odbitku za 2020.godinu, koju podnose samo nosioci komercijalnih i nekomercijalnih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava, te poreske prijave za registrovano oružje za 2021. godinu, podsjećaju iz PURS.
Kod preduzetnika, 31. marta ističe rok za podnošenje godišnje poreske prijave za porez na dohodak za 2020. godinu, godišnje poreske prijave za male preduzetnike koja se podnosi samo ako u 2020. godini nisu podnesene mjesečne prijave i/ili je u 2020. godini prijavljen porez manji od 240 KM, te poreske prijave za posebnu republičku taksu i za komunalnu taksu za 2021. godinu, navode iz PURS.
Kada je riječ o pravnim licima, poslovnim jedinicama pravnih lica iz FBiH, te stranim pravnim licimaa sa stalnim mjestom poslovanja, 31. marta ističe rok za podnošenje godišnje poreske prijave za porez na dobit za 2020. godinu, godišnje prijave kontrolisanih transakcija sa povezanim licima za 2020. godinu, koju podnose poreski obveznici čiji ukupan iznos kontrolisanih transakcija u 2020. godini prelazi 700.000 KM, te poreske prijave za komunalnu taksu i za registrovano oružje za 2021. godinu.
Poreska uprava RS je od prošle godine omogućila elektronsko podnošenje svih poreskih prijava iz svoje nadležnosti, čime je napravljen iskorak u digitalizaciji poslovanja ove institucije.
Više informacija na internet stranici Poreske uprave RS (www.poreskaupravars.org).