BiH u januaru posjetilo 48.178 turista, godišnji pad za 38,4%

0
653
Na mjesečnom nivou broj turista u BiH u januaru je porastao za 21,7 posto

Bosnu i Hercegovinu je u januaru 2021. posjetilo 48.178 turista, što je više za 21,7% u odnosu na decembar 2020. i za 38,4% manje u odnosu na januar 2020. godine.
Turisti su u prvom mjesecu ove godine ostvarili 119.875 noćenja, što je više za 48,1% u odnosu na decembar 2020. i za 35,6% manje u odnosu na januar 2020. godine. U ukupno ostvarenom broju noćenja učešće domaćih turista je 62,1%. a 37,9% stranih turista.
Broj noćenja domaćih turista viši je za 46,7% u odnosu na decembar 2020. i viši za 24,8% u odnosu na januar 2020. godine, dok je broj noćenja stranih turista viši za 50,5% u odnosu na decembar 2020. i za 64% manji u odnosu na januar 2020. godine.
U strukturi noćenja stranih turista u januarau 2021. najviše noćenja ostvarili su turisti iz Srbije (28,4%), Hrvatske (24,6%), Crne Gore (9,3%) Ujedinjenih Arapskih Emirata (8,8%), Turske (3,6%) i Slovenije (3,5%) što je ukupno 78,2%. Turisti iz ostalih zemalja ostvarili su 21,8% noćenja.
Što se tiče dužine boravka stranih turista u našoj zemlji, na prvom mjestu je: Iran sa prosječnim zadržavanjem 11,3 noći, Finska 8,6 noći, Portugal 7,6 noći, Mađarska 4,7 noći, Kanada i Indija sa po 4,5 noći.
Turistima je u januaru 2021. u BiH bilo na raspolaganju 15.741 apartman i mjesto za kampiranje što je za 17,1% manje u odnosu na januar 2020. i 34.015 raspoloživa kreveta što je manje za 16% u odnosu na isti mjesec 2020. godine, podaci su Agencije za statistiku BiH.
U januaru 2021. u okviru djelatnosti – Hoteli i sličan smještaj turistima je bilo na raspolaganju ukupno 14.523 sobe i apartmana što je za 15,1% manje u odnosu na januar 2020. i 30.238 kreveta što je za 14,3% manje u odnosu na isti mjesec prethodne godine.
Neto stopa iskorištenosti soba u januaru 2021. iznosila je 20,6%, a stalnih kreveta 12,4%, dok je u januaru 2020. stopa iskorištenosti soba iznosila 19,4%, a stalnih kreveta 15,8%.
Prema vrsti smještajnog objekta najveći broj noćenja ostvaren je u okviru djelatnosti Hoteli i sličan smještaj sa učešćem od 96,3%.