BiH: U martu bilo 841.392 zaposlenih, a nezaposlenih 371.982

0
1095
Najviše zaposlenih je u Prerađivačkoj industriji i Trgovini na veliko i malo

U Bosni i Hercegovini je u martu 2022. godine ukupno bilo 841.392 zaposlenih osoba, a od toga je 373.370 žena. U odnosu na februar ove godine broj zaposlenih se povećao za 0,2%, a broj zaposlenih žena za 0,5%.
Najviše zaposlenih bilo je u prerađivačkoj industriji, ukupno 170.058 (od toga 65.162 žena) te u trgovini na veliko i malo; popravak motornih vozila i motocikala 156.539 (žena 81.711). Najmanje zaposlenih u martu ove godine bilo je u djelatnosti poslovanje nekretninama – samo 3.266 (žena 1.170), podaci su Agencije za statistiku BiH.
U martu 2022. godine broj registriranih nezaposlenih osoba u BiH iznosio je 371.982, a od toga je 213.936 žena.
Broj registriranih nezaposlenih osoba se u odnosu na februar ove godine smanjio za 1% (muškaraca za 1,2%, a žena 0,8%). U poređenju sa martom 2021. godine broj registriranih nezaposlenih se smanjio za 8,5% (muškaraca za 9,4%, a žena za 7,9%).