BiH u martu posjetilo blizu 100 hiljada turista, godišnji rast 19,5%

0
459
Turisti su ostvarili više od 212 hiljada noćenja, što je za 18,2% više u odnosu na mart prošle godine

U Bosni i Hercegovini su turisti u martu 2023. ostvarili 99.748 posjeta, što je više za 12,8% u odnosu na februar ove godine i za 19,5% više u odnosu na mart 2022. godine.
Turisti su ostvarili 212.373 noćenja, što je više za 2,9% u odnosu na februar 2023. i za 18,2% više u odnosu na mart 2022 godine. U ukupno ostvarenom broju noćenja učešće domaćih turista je 34,9% dok je 65,1% učešće stranih turista.
Broj noćenja domaćih turista viši je za 6,2% u odnosu na februar 2023. i manji za 9,3% u odnosu na mart 2022. godine. Broj noćenja stranih turista je viši za 1,2% u odnosu na februar 2023. i za 41,2% viši u odnosu na februar 2022. godine.
U strukturi noćenja stranih turista u martu 2023. najviše noćenja ostvarili su turisti iz Hrvatske (25,6%), Srbije (19,3%), Slovenije (8,6%), Crne Gore (4,1%), Turske (3,8%), Njemačke (3,5%) i SAD (2,9%) što je ukupno 67,8. Turisti iz ostalih zemalja ostvarili su 32,2% noćenja.
Što se tiče dužine boravka stranih turista u našoj zemlji, na prvom mjestu je: Iran sa prosječnim zadržavanjem od 4,4 noći, Malta sa 4,2 noći, Kanada sa 3,7 noći, Kipar sa 3,6 noći, Kuvajt sa 3,4 noći, te Bahrein i Ujedinjeno Kraljevstvo sa po 3,2 noći.
Turistima je u martu 2023. u BiH bilo na raspolaganju 18.411soba, apartmana i mjesta za kampiranje što je neznatno manje u odnosu na mart 2022. i 40.403 raspoloživa kreveta što je više za 1,3% u odnosu na isti mjesec 2022. godine.
U martu 2023. u okviru djelatnosti – Hoteli i sličan smještaj turistima je bilo na raspolaganju ukupno 17.098 soba i apartmana što je za 1% više u odnosu na mart 2022. i 36.216 kreveta što je za 2,8% više u odnosu na isti mjesec prethodne godine. Neto stopa iskorištenosti soba u martu 2023. iznosila je 24,4%, a stalnih kreveta 18%, dok je u martu 2022. stopa iskorištenosti soba iznosila 22%, a stalnih kreveta 15,5%.
Prema vrsti smještajnog objekta najveći broj noćenja ostvaren je u okviru djelatnosti Hoteli i sličan smještaj sa učešćem od 94,9%, podaci su Agencije za statistiku BiH.