BiH u prvom polugodištu posjetilo blizu 329 hiljada turista, godišnji rast 54,4%

Samo u junu ove godine BiH je posjetilo 88.191 turista, što je više za 44,6% u odnosu na maj 2021. i za 231,7% više u odnosu na juni 2020. godine

0
957
Broj turista u Federaciji BiH porastao na mjesečnom i godišnjem nivou

U prvih šest mjeseci 2021. turisti su u Bosni i Hercegovini ostvarili 328.624 posjete, što je više za 54,4% u odnosu na isti period 2020. kada je bilo ukupno 212.822 gostiju. U uporednom periodu, turisti su ostvarili i 757.839 noćenja, što je više za 49,5% u odnosu na isti period lani kada je ostvareno 506.836 noćenja.
Prema podacima Agencije za statistiku BiH, u prvih šest mjeseci 2021. broj domaćih gostiju iznosio je 195.502 a stranih turista 133.122.
Broj noćenja domaćih turista u periodu januar – juni 2021. viši je za 106,7%, dok je broj noćenja stranih turista viši za 8,5% u odnosu na isti period 2020. godine. U ukupno ostvarenom broju noćenja učešće domaćih turista je 57,8% dok je 42,2% učešće stranih turista.
U strukturi noćenja stranih turista najviše noćenja ostvarili su gosti iz Srbije (27,8%), Ujedinjenih Arapskih Emirata (13,8%), Hrvatske (13,4%), Crne Gore (4,8%), Saudijske Arabije (4,2%), Slovenije (3,6%), Turske (3,3%) i Njemačke (3,2%), što je ukupno 74,1%. Turisti iz ostalih zemalja ostvarili su ukupno 25,9% noćenja.
Što se tiče dužine boravka stranih turista u BiH, na prvom mjestu je: Finska sa prosječnim zadržavanjem od 8,8 noći, Iran sa 7,3 noći, Južna Koreja sa 5,7 noći i Latvija sa 5,2 noći.
Prema vrsti smještajnog objekta najveći broj noćenja ostvaren je u okviru djelatnosti Hoteli i sličan smještaj sa učešćem od 92,5%.

Izvor: Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine

Samo u junu ove godine BiH je posjetilo 88.191 turista, što je više za 44,6% u odnosu na maj 2021. i za 231,7% više u odnosu na juni 2020. godine. Turisti su u junu ostvarili 200.172 noćenja, što je više za 51,8% u odnosu na maj 2021. i za 263,1% više u odnosu na juni 2020. godine. U ukupno ostvarenom broju noćenja učešće domaćih turista je 54,6%, dok je 45,4% učešće stranih turista.
Uticaj pandemije Covid-19 imao je za posljedicu veliki porast indeksa u junu 2021. u odnosu na juni 2020. kada je većina objekata za smještaj bila zatvorena.

Izvor: Agencija za statistiku BiH

Broj noćenja domaćih turista viši je za 47,6% u odnosu na maj 2021. i viši za 162,5% u odnosu na juni 2020. godine. Broj noćenja stranih turista viši je za 57,2% u odnosu na maj 2021. i za 573,9% viši u odnosu na juni 2020. godine.
U strukturi noćenja stranih turista u junu 2021. najviše noćenja ostvarili su turisti iz Ujedinjenih Arapskih Emirata (19,3%), Srbije (17,2%), Saudijske Arabije (13,2%), Hrvatske (7,7%), Njemačke (3,4%) i Turske (3,1%) što je ukupno 63,9%. Turisti iz ostalih zemalja ostvarili su 36,1% noćenja.
Što se tiče dužine boravka stranih turista u BiH, na prvom mjestu je: Iran sa prosječnim zadržavanjem 9,9 noći, Južna Koreja 9,7 noći, Finska sa 6,4 noći, Estonija sa 4,5 noći, Litvanija sa 4,4 noći, Japan sa 4,3 noći te Egipat sa 3,8 noći.

Izvor: Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine

Turistima je u junu 2021. u BiH bilo na raspolaganju 17.597 apartmana i mjesta za kampiranje što je za 11% više u odnosu na juni 2020. i 38.117 raspoloživa kreveta što je više za 13,1% u odnosu na isti mjesec 2020. godine.
U junu 2021. u okviru djelatnosti – Hoteli i sličan smještaj turistima je bilo na raspolaganju ukupno 15.985 soba i apartmana što je za 10,6% više u odnosu na juni 2020. i 33.248 kreveta što je za 13,5% više u odnosu na isti mjesec prethodne godine.
Neto stopa iskorištenosti soba u junu 2021. iznosila je 23,9%, a stalnih kreveta 18,6%, dok je u junu 2020. stopa iskorištenosti soba iznosila 5,4%, a stalnih kreveta 7,8%, podaci su Agencije za statistiku BiH. Prema vrsti smještajnog objekta najveći broj noćenja ostvaren je u okviru djelatnosti Hoteli i sličan smještaj sa učešćem od 92,1%.