BiH: U septembru bilo 822 hiljade zaposlenih, a nezaposlenih 403 hiljade

0
1291
Stopa registrirane nezaposlenosti u FBiH u oktobru iznosila je 36,5%, a za žene 44,1%

U Bosni i Hercegovini je u septembru 2019. bilo 403.355 registriranih nezaposlenih osoba.
Ako kao baznu godinu uzmemo 2017. i uporedimo septembrom 2019. sa istim mjesecom prošle godine, pad nezaposlenosti iznosi 8% indeksnih poena ili u apsolutnom iznosu broj osoba koje se vode kao nezaposlene smanjio se za 38.317, podaci su Agencije za statistiku BiH.
Poredeći registrirane nezaposlene po kvalifikacionoj strukturi, najveći broj nezaposlenih osoba je sa VKV i KV kvalifikacijom (129.402), zatim slijede osobe sa srednjom stručnom spremom (115.009) i nekvalifikovane osobe (111.440).
Kao nezaposleni vodi se najmanji broj osoba višeg obrazovanja – VŠS (6.321), a slijede ih polukvalifikovane osobe (7.335).
Udio ženske populacije u registriranim nezaposlenima iznosi 57,1% ili u apsolutnom iznosu 230.182 osoba ženskoga spola. U ženskoj populaciji najveći broj nezaposlenih osoba je sa srednjom spremom 73.461, nekvalificiranih NK 65.095 i sa VKV i KV kvalifikacijom 60.554 osoba ženskog spola.
Prema podacima Agencije za statistiku BiH, u septembru 2019. broj zaposlenih osoba u BiH iznosio je 822.259, a od toga 353.520 žena. U odnosu na avgust 2019. broj zaposlenih se povećao za 0,7%, a broj zaposlenih žena se, također, povećao za 1,3%.
Broj registrovanih nezaposlenih osoba u septembru 2019. u odnosu na mjesec ranije se smanjio za 0,9%, a broj registrovanih nezaposlenih žena se takođe smanjio za 1,3%.