BiH: U septembru bilo oko 418 hiljada nezaposlenih

0
223
Od ukupnog broja osoba u BiH koje traže zaposlenje, 216.609 ili 57,64% su žene

U septembru 2020. godine broj registriranih nezaposlenih osoba u BiH iznosio je 417.957.
U poređenju sa septembrom 2019. godine, kada je bilo 403.355 registriranih radnika bez posla, broj nezaposlenih je porastao za 3,6%, odnosno za 14.602.
Ukoliko se pak poredi septembar 2018. godine, kada je bilo 441.672 nezaposlenih, njihov broj se se u septembru 2020. godine smanjio za 23.715 ili za -5,4 posto.
U septembru ove godine najveći broj nezaposlenih osoba je sa VKV i KV kvalifikacijom 134.116, zatim slijede osobe sa srednjom stručnom spremom 122.432 i nekvalifikovane
osobe 110.413. Kao nezaposleni vodi se najmanji broj osoba višeg obrazovanja tj. VŠS 6.907, a slijede ih polukvalifikovane osobe 6.992, podaci su Agencije za statistiku BiH.
Udio ženske populacije u registriranim nezaposlenima iznosi 57 % ili u apsolutnom iznosu 238.212 osoba ženskoga spola.
U ženskoj populaciji najveći broj nezaposlenih osoba je sa srednjom spremom 77.410, nekvalificiranih NK 64.783 i sa VKV i KV kvalifikacijom 61.955 osoba ženskog spola.

OSTAVITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here