BiH: Za nabavku bankarskih usluga u 2020. objavljena 202 tendera, rast 8%

Od ukupnog broja objava u 2020. godini za bankarske i usluge osiguranja Federacija BiH je objavila 55%, Republika Srpska 41% a Brčko Distrikt 4% javnih nabavki

0
509
Javne nabavke bankarskih usluga, 2018-2020. (izvor: Briefing d.o.o. Sarajevo)

Prema podacima agencije Briefing za praćenje i analizu tendera u 2020. godini objavljeno je osam posto više javnih nabavki bankarskih usluga u odnosu na prethodnu godinu. Tokom 2020. godine za nabavku bankarskih usluga objavljena su ukupno 202 tendera.
“Institucije su u 2020. godini najčešće nabavljale usluge kratkoročnog i dugoročnog kreditnog zaduženja za investicije ali i usluge prekoračenja na računu za servisiranje tekućeg poslovanja. Objavljene su i nabavke za vođenje transakcijskih računa naručitelja i plasman kredita za subvencije putem komercijalnih banaka”, istakao je Tarik Džaferović, direktor agencije Briefing.

Javne nabavke usluga osiguranja, 2018-2020.

Usluge osiguranja u prethodnoj godini su se nabavljale u 527 raspisanih tendera, što je za osam posto manje u odnosu na 2019. godinu. Najviše objava tendera odnosi se na osiguranje službenih vozila, potom na osiguranje uposlenika i osiguranje imovine.
Od ukupnog broja objava u 2020. godini za bankarske i usluge osiguranja Federacija BiH je objavila 55 posto, Republika Srpska 41 posto a Brčko Distrikt četiri posto javnih nabavki.
_______
Napomena: korišteni su dostupni podaci iz Briefingove baze javnih nabavki i poziva.