BiH u sedam mjeseci posjetilo blizu pola miliona turista, ostvareno više od milion noćenja

0
812
U BiH najduže su se zadržavali turisti iz Finske, Irana, Latvije i Južne Koreje

Bosnu i Hercegovinu je u prvih sedam mjeseci 2021. godine posjetilo 460.653 turista (domaćih 247.650 i stranih 213.003), što je više za 76,9% u odnosu na isti period 2020. godine.
U periodu januar-juli 2021. godine turisti su ostvarili i 1.093.239 noćenja, što je porast za 70,4%. Broj noćenja domaćih turista viši je za 76,4%, dok je broj noćenja stranih turista viši za 64,2% u odnosu na isti period 2020. godine. U ukupno ostvarenom broju noćenja učešće domaćih turista je 52,3%, dok je 47,7% učešće stranih turista.
U strukturi noćenja stranih turista najviše noćenja ostvarili su turisti iz Srbije (20,8%), Ujedinjenih Arapskih Emirata (16,5%), Hrvatske (10,2%), Saudijske Arabije (7,1%), Njemačke (4,3%), Crne Gore (3,4%), Kuvajta (3,3%), Slovenije (3,2%) i Turske (3,0%), što je ukupno 71,8%. Turisti iz ostalih zemalja ostvarili su 28,2% noćenja.
Što se tiče dužine boravka stranih turista u našoj zemlji, na prvom mjestu je: Finska sa prosječnim zadržavanjem od 6,5 noći, Iran sa 5,9 noći, Latvija sa 4,4 noći i Južna Koreja sa 4,3 noći.
Prema vrsti smještajnog objekta najveći broj noćenja ostvaren je u okviru djelatnosti Hoteli i sličan smještaj sa učešćem od 92,6%, podaci su Agencije za statistiku BiH.