BLSE: Akcije Nove banke po 0,55 KM

0
1192
Dnevni promet 18 hiljada KM

Na današnjem trgovanju na Banjalučkoj berzi (BLSE) ostvaren je promet od 101.718,04 KM, kroz 38 transakcija.
Vrijednost BIRS indeksa se smanjila za 0,24% i iznosi 562,63 poena. Vrijednost FIRS indeksa se povećala za 0,20% i iznosi 1.762,96 poena.
Od akcija na službenom berzanskom tržištu lista B najveći promet je ostvaren sa akcijama Nova banka a.d. Banja Luka, trgovalo se u iznosu od 29.648,10 KM, po prosječnoj cijeni od 0,55 KM po akciji.
Ukupan promet sa obveznicama na današnjem trgovanju iznosio je 48.989,95 KM. Od obveznica najviše se trgovalo sa obveznicama Republika Srpska – izmirenje ratne štete 11 u vrijednosti od 26.295,50 KM. Prosječna cijena ovih obveznica ostvarila je pad od 0,46%.
Od akcija zatvorenih investicionih fondova najveći promet je ostvaren sa akcijama ZMIF u preoblikovanju Zepter Fond a.d. Banja Luka, trgovalo se u iznosu od 4.850,00 KM, po prosječnoj cijeni od 9,70 KM, što predstavlja rast cijene za 0,31%.
Akcije 2 fonda su ostvarile rast prosječne cijene, od čega su najveći rast imale akcije ZMIF u preoblikovanju Zepter Fond a.d. Banja Luka (0,31%), i danas se ovim akcijama trgovalo po prosječnoj cijeni od 9,70 KM.
Od hartija od vrijednosti na slobodnom tržištu najveći promet je ostvaren sa Vitorog a.d. Šipovo akcijama, trgovalo se u iznosu od 300,00 KM, po prosječnoj cijeni od 0,10 KM.