FIA: Firme koje ne odrede glavne račune bit će blokirane od 18. avgusta

0
2998
Esad Mahmutović, direktor Finansijsko-informatičke agencije FBiH

Do 18. augusta zadnji je rok za određivanje glavnog računa za poslovne subjekte. Ako do tad 13.000 firmi ne odredi svoj glavni račun, bit će blokirane, odnosno neće moći raspolagati sa svojim sredstvima na računu, rekao je Esad Mahmutović, direktor Finansijsko-informatičke agencije (FIA) FBiH gostujući u emisiji Novi dan TV N1.
Mahmutović je rekao kako se trenutno vrši konsolidiranje podataka i računa poslovnih subjekata.
“Poslovni subjekat može imati samo jedan glavni račun, a ima desetine hiljada poslovnih subjekata koji nisu odredili glavni račun a ima ih i koji imaju dva i više računa, pa čak do pedeset”, naveo je Mahmutović.
Također, kako je kazao, u FIA-i kontrolišu nerezidente koji su ogroman problem u društvu, odnosno firme koje izvana otvore račun i koje nemaju jedinstven identifikacioni broj, te naprave račun i iznesu pare iz države.
“Još jedan problem su firme u stečaju koje i dalje imaju aktivne račune”, dodao je Mahmutović.
On je dodao da je naredni korak povezivanje registara iz Federacije i Republike Srpske kako bi se provjerilo da li poslovni subjekat ima račun i u FBIH i RS-u. Kako reče Mahmutović, zabrinjavajuće je što u Brčko distriktu zakonom još uvijek nije definiran ovakav registar kako bi se po tom pitanju objedinila cijela BiH.