BLSE: Akcije Rafinerija nafte Brod porasle 16,67 posto

0
1095
Dnevni promet 95.780 KM

Na današnjem trgovanju na Banjalučkoj berzi (BLSE) ostvaren je promet od 72.133,95 KM, kroz 47 transakcija.
Vrijednost BIRS indeksa se smanjila za 0,03% i iznosi 572,93 poena.
Od akcija na službenom berzanskom tržištu lista B najveći promet je ostvaren sa akcijama Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad, trgovalo se u iznosu od 2.820,00 KM, po prosječnoj cijeni od 0,188 KM po akciji.
Ukupan promet sa obveznicama na današnjem trgovanju iznosio je 42.451,33 KM. Od obveznica najviše se trgovalo sa obveznicama Republika Srpska – izmirenje ratne štete 11 u vrijednosti od 24.273,83 KM. Prosječna cijena ovih obveznica ostvarila je rast od 0,19%.
Najveći promet na tržištu fondova ostvaren je sa DUIF Kristal Invest a.d. – OMIF Future Fund, trgovalo se u iznosu od 6.837,30 KM, po prosječnoj cijeni od 8,44 KM, što predstavlja rast cijene za 0,48%.
Udjeli/akcije 3 fonda su ostvarile rast prosječne cijene, od čega je najveći rast imao ZMIF u preoblikovanju Zepter fond a.d. Banja Luka (1,10%), i danas se ovim fondom trgovalo po prosječnoj cijeni od 0,46 KM.
Udjeli/akcije jednog fonda su ostvarile pad prosječne cijene, a gubitnik dana među fondovima je DUIF Kristal Invest a.d. – OAIF Opportunity Fund (-0,93%), i danas se ovim fondom trgovalo po prosječnoj cijeni od 3,21 KM.
Od hartija od vrijednosti na slobodnom tržištu najveći promet je ostvaren sa Rafinerija nafte Brod a.d. Brod akcijama, trgovalo se u iznosu od 651,90 KM, po prosječnoj cijeni od 0,014 KM, čime je ostvaren rast u odnosu na prošlo trgovanje za 16,67%.
Od akcija na slobodnom tržištu rast cijena akcija zabilježile su akcije 2 emitenta, a najveći rast imale su akcije preduzeća Rafinerija nafte Brod a.d. Brod (16,67%), i sa ovim akcijama danas se trgovalo po cijeni od 0,014 KM, u vrijednosti 651,90 KM.
Na današnjem trgovanju zaključen je 1 REPO posao sa hartijom od vrijednosti Telekom Srpske a.d. Banja Luka, ukupne vrijednosti 2.100,49 KM.