BLSE: Dnevni promet 704.053 KM

0
1041
Dnevni promet 7,08 miliona KM

Na današnjem trgovanju na Banjalučkoj berzi (BLSE) ostvaren je promet od 704.053,15 KM, kroz 83 transakcija.
Vrijednost BIRS indeksa se nije promjenila i iznosi 559,02 poena.
Od akcija na službenom berzanskom tržištu lista B najveći promet je ostvaren sa akcijama Telekom Srpske a.d. Banja Luka, trgovalo se u iznosu od 108.992,93 KM, po prosječnoj cijeni od 1,09 KM po akciji.
Ukupan promet sa obveznicama na današnjem trgovanju iznosio je 450.613,87 KM. Od obveznica najviše se trgovalo sa obveznicama Republika Srpska – izmirenje ratne štete 11 u vrijednosti od 405.658,28 KM. Prosječna cijena ovih obveznica ostvarila je rast od 1,47%.
Od akcija zatvorenih investicionih fondova najveći promet je ostvaren sa akcijama AZIF u preoblikovanju Polara invest fond a.d. Banja Luka, trgovalo se u iznosu od 366,00 KM, po prosječnoj cijeni od 3,00 KM po akciji.
Akcije jednog fonda su ostvarile pad prosječne cijene, a gubitnik dana među Fondovima su akcije ZAIF u preoblikovanju Bors invest fond a.d. Banja Luka (-0,83%), i danas se ovim akcijama trgovalo po prosječnoj cijeni od 1,19 KM.
Od hartija od vrijednosti na slobodnom tržištu najveći promet je ostvaren sa Semberija PD a.d. Bijeljina akcijama, trgovalo se u iznosu od 142.529,68 KM, po prosječnoj cijeni od 0,08 KM.