BLSE: Dnevni promet blizu 200 hiljada KM

0
958
Trgovalo se akcijama RiTE Gacko i Metal Gradiška

Na današnjem trgovanju na Banjalučkoj berzi (BLSE) ostvaren je promet od 199.833,24 KM, kroz 26 transakcija.
Vrijednost BIRS indeksa se smanjila za 0,26% i iznosi 556,27 poena.
Od akcija na službenom berzanskom tržištu lista B najveći promet je ostvaren sa akcijama Telekom Srpske a.d. Banja Luka, trgovalo se u iznosu od 164.831,00 KM, po prosječnoj cijeni od 1,09 KM po akciji.
Ukupan promet sa obveznicama na današnjem trgovanju iznosio je 15.521,84 KM. Od obveznica najviše se trgovalo sa obveznicama Republika Srpska – izmirenje ratne štete 8 u vrijednosti od 4.551,84 KM. Prosječna cijena ovih obveznica ostvarila je rast od 0,20%.
Od akcija zatvorenih investicionih fondova najveći promet je ostvaren sa akcijama ZAIF u preoblikovanju Privrednik invest a.d. Banja Luka, trgovalo se u iznosu od 395,12 KM, po prosječnoj cijeni od 1,41 KM, što predstavlja rast cijene za 0,71%.
Akcije jednog fonda su ostvarile rast prosječne cijene, od čega su najveći rast imale akcije ZAIF u preoblikovanju Privrednik invest a.d. Banja Luka (0,71%), i danas se ovim akcijama trgovalo po prosječnoj cijeni od 1,41 KM.
Na današnjem trgovanju zaključen je 1 REPO posao sa hartijom od vrijednosti Republika Srpska – izmirenje ratne štete 11, ukupne vrijednosti 5.683,62 KM.