BLSE: Najviše se trgovalo akcijama Kristal Invest fonda, promet 215 hiljada KM

0
478
Dnevni promet oko 285 hiljada KM

Na današnjem trgovanju na Banjalučkoj berzi (BLSE) ostvaren je promet od 485.806,25 KM, kroz 45 transakcija.
Vrijednost BIRS indeksa se smanjila za 0,79% i iznosi 576,62 poena.
Od akcija na standardnom berzanskom tržištu najveći promet je ostvaren sa akcijama Telekom Srpske a.d. Banja Luka, trgovalo se u iznosu od 112.473,72 KM, po prosječnoj cijeni od 0,845 KM po akciji.
Ukupan promet sa obveznicama na današnjem trgovanju iznosio je 8.763,88 KM. Od obveznica najviše se trgovalo sa obveznicama Republika Srpska – izmirenje ratne štete 11 u vrijednosti od 7.391,88 KM. Prosječna cijena ovih obveznica ostvarila je rast od 0,29%.
Najveći promet na tržištu fondova ostvaren je sa DUIF Kristal Invest a.d. – ONIF Kristal Cash Plus Fund, trgovalo se u iznosu od 215.036,25 KM, po prosječnoj cijeni od 0,715 KM po akciji.
Udjeli/akcije jednog fonda su ostvarile rast prosječne cijene, od čega je najveći rast imao DUIF Polara Invest a.d. – OAIF Polara Adriatic Fond (5,57%), i danas se ovim fondom trgovalo po prosječnoj cijeni od 0,55 KM.
Od hartija od vrijednosti na slobodnom tržištu najveći promet je ostvaren sa Potkozarje a.d. Gradiška akcijama, trgovalo se u iznosu od 2.115,10 KM, po prosječnoj cijeni od 0,65 KM.
Od akcija na slobodnom tržištu rast cijena akcija zabilježile su akcije samo jednog emitenta, a najveći rast imale su akcije preduzeća Termomontaža a.d. Banja Luka (1,33%), i sa ovim akcijama danas se trgovalo po cijeni od 0,38 KM, u vrijednosti 270,56 KM.