BLSE: Najviše se trgovalo akcijama Nove banke, promet 59.900 KM

0
898
Dnevni promet 18 hiljada KM

Na današnjem trgovanju na Banjalučkoj berzi (BLSE) ostvaren je promet od 72.575,50 KM, kroz 35 transakcija.
Vrijednost BIRS indeksa se smanjila za 0,51% i iznosi 539,36 poena.
Od akcija na službenom berzanskom tržištu lista B najveći promet je ostvaren sa akcijama Nova banka a.d. Banja Luka, trgovalo se u iznosu od 59.900,00 KM, po prosječnoj cijeni od 0,599 KM, čime je ostvaren pad u odnosu na prošlo trgovanje za 0,17%.
Ukupan promet sa obveznicama na današnjem trgovanju iznosio je 7.466,93 KM. Od obveznica najviše se trgovalo sa obveznicama Republika Srpska – izmirenje ratne štete 1 u vrijednosti od 5.299,33 KM. Nije bilo promjene prosječne cijene.
Najveći promet na tržištu fondova ostvaren je sa DUIF Kristal Invest a.d. – OMIF Future Fund, trgovalo se u iznosu od 990,70 KM, po prosječnoj cijeni od 8,33 KM, što predstavlja pad cijene za 0,48%.
Udjeli/akcije jednog fonda su ostvarile rast prosječne cijene, od čega je najveći rast imao ZMIF u preoblikovanju Balkan investment fond a.d. Banja Luka (2,70%), i danas se ovim fondom trgovalo po prosječnoj cijeni od 1,90 KM.
Udjeli/akcije 3 fonda su ostvarile pad prosječne cijene, a gubitnik dana među fondovima je DUIF Kristal Invest a.d. – OAIF Opportunity Fund (-2,73%), i danas se ovim fondom trgovalo po prosječnoj cijeni od 3,21 KM.
Od hartija od vrijednosti na slobodnom tržištu najveći promet je ostvaren sa Rafinerija nafte Brod a.d. Brod akcijama, trgovalo se u iznosu od 44,99 KM, po prosječnoj cijeni od 0,016 KM.