BLSE: Najviše se trgovalo akcijama OMIF Future Fund, promet 125 hiljada KM

0
550
Republika Srpska se na berzi ponovo zadužila više od planiranog

Na današnjem trgovanju na Banjalučkoj berzi (BLSE) ostvaren je promet od 233.533,58 KM, kroz 42 transakcija.
Vrijednost BIRS indeksa se povećala za 0,09% i iznosi 595,79 poena.
Od akcija na standardnom berzanskom tržištu najveći promet je ostvaren sa akcijama Telekom Srpske a.d. Banja Luka, trgovalo se u iznosu od 983,58 KM, po prosječnoj cijeni od 0,845 KM, čime je ostvaren rast u odnosu na prošlo trgovanje za 0,36%.
Ukupan promet sa obveznicama na današnjem trgovanju iznosio je 68.523,89 KM. Od obveznica najviše se trgovalo sa obveznicama Republika Srpska – stara devizna štednja 8 u vrijednosti od 30.490,75 KM. Nije bilo promjene prosječne cijene.
Najveći promet na tržištu fondova ostvaren je sa DUIF Kristal Invest a.d. – OMIF Future Fund, trgovalo se u iznosu od 124.773 KM, po prosječnoj cijeni od 11 KM po akciji.
Udjeli/akcije 2 fonda su ostvarile pad prosječne cijene, a gubitnik dana među fondovima je DUIF Invest nova a.d. – OMIF Invest nova (-2,88%), i danas se ovim fondom trgovalo po prosječnoj cijeni od 0,135 KM.
Od hartija od vrijednosti na slobodnom tržištu najveći promet je ostvaren sa akcijama Put GP a.d. Istočno Sarajevo, trgovalo se u iznosu od 21.264,54 KM, po prosječnoj cijeni od 1,01 KM.
Od akcija na slobodnom tržištu rast cijena akcija zabilježile su akcije samo jednog emitenta, a najveći rast imale su akcije preduzeća UniCredit Bank a.d. Banja Luka (2,99%), i sa ovim akcijama danas se trgovalo po cijeni od 1.462,50 KM, u vrijednosti 14.625 KM.