BLSE: Najviše se trgovalo obveznicama, promet 230 hiljada KM

0
967
Dnevni promet 95.780 KM

Na današnjem trgovanju na Banjalučkoj berzi (BLSE) ostvaren je promet od 250.783,17 KM, kroz 41 transakcija.
Vrijednost BIRS indeksa se smanjila za 0,01% i iznosi 551,48 poena.
Od akcija na službenom berzanskom tržištu lista B najveći promet je ostvaren sa akcijama Telekom Srpske a.d. Banja Luka, trgovalo se u iznosu od 7.058,39 KM, po prosječnoj cijeni od 0,901 KM, čime je ostvaren rast u odnosu na prošlo trgovanje za 0,11%.
Ukupan promet sa obveznicama na današnjem trgovanju iznosio je 229.608,91 KM. Od obveznica najviše se trgovalo sa obveznicama Republika Srpska – stara devizna štednja 8 u vrijednosti od 199.391,61 KM. Prosječna cijena ovih obveznica ostvarila je rast od 0,03%.
Najveći promet na tržištu fondova ostvaren je sa DUIF Kristal Invest a.d. – OMIF Future Fund, trgovalo se u iznosu od 1.898,03 KM, po prosječnoj cijeni od 9,99 KM po akciji.
Udjeli/akcije jednog fonda su ostvarile rast prosječne cijene, od čega je najveći rast imao DUIF Invest nova a.d. – OMIF Invest nova (0,83%), i danas se ovim fondom trgovalo po prosječnoj cijeni od 0,121 KM.
Od hartija od vrijednosti na slobodnom tržištu najveći promet je ostvaren sa Rafinerija nafte Brod a.d. Brod akcijama, trgovalo se u iznosu od 3.960,50 KM, po prosječnoj cijeni od 0,0089 KM, čime je ostvaren rast u odnosu na prošlo trgovanje za 18,67%.
Od akcija na slobodnom tržištu rast cijena akcija zabilježile su akcije samo jednog emitenta, a najveći rast imale su akcije preduzeća Rafinerija nafte Brod a.d. Brod (18,67%), i sa ovim akcijama danas se trgovalo po cijeni od 0,0089 KM, u vrijednosti 3.960,50 KM.