BLSE: Najviše se trgovalo obveznicama RS i akcijama Hidroelektrane na Drini

0
234
Dnevni promet 182,6 hiljada KM

Na današnjem trgovanju na Banjalučkoj berzi (BLSE) ostvaren je promet od 65.070,73 KM, kroz 22 transakcija.
Vrijednost BIRS indeksa se povećala za 0,53% i iznosi 600,60 poena.
Od akcija na standardnom berzanskom tržištu najveći promet je ostvaren sa akcijama Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad, trgovalo se u iznosu od 21.000 KM, po prosječnoj cijeni od 0,21 KM po akciji.
Ukupan promet sa obveznicama na današnjem trgovanju iznosio je 34.609,82 KM. Od obveznica najviše se trgovalo sa obveznicama Republika Srpska – izmirenje ratne štete 14 u vrijednosti od 22.987,82 KM. Nije bilo promjene prosječne cijene.
Od hartija od vrijednosti na slobodnom tržištu najveći promet je ostvaren sa akcijama UniCredit Bank a.d. Banja Luka, trgovalo se u iznosu od 5.265 KM, po prosječnoj cijeni od 1.755 KM.