BLSE: Najviše se trgovalo obveznicama RS i akcijama Nove banke

0
710
Dnevni promet 7,08 miliona KM

Na današnjem trgovanju na Banjalučkoj berzi (BLSE) ostvaren je promet od 237.520,75 KM, kroz 42 transakcija.
Vrijednost BIRS indeksa se smanjila za 1,71% i iznosi 704,37 poena.
Od akcija na standardnom berzanskom tržištu najveći promet je ostvaren sa akcijama Nova banka a.d. Banja Luka, trgovalo se u iznosu od 3.100,00 KM, po prosječnoj cijeni od 0,62 KM po akciji.
Ukupan promet sa obveznicama na današnjem trgovanju iznosio je 162.620,10 KM. Od obveznica najviše se trgovalo sa obveznicama Republika Srpska – stara devizna štednja 8 u vrijednosti od 95.630,07 KM. Nije bilo promjene prosječne cijene.
Najveći promet na tržištu fondova ostvaren je sa DUIF Polara Invest a.d. – OAIF Jahorina Koin, trgovalo se u iznosu od 56.795,96 KM, po prosječnoj cijeni od 1,60 KM po akciji.
Udjeli/akcije 4 fonda su ostvarile pad prosječne cijene, a gubitnik dana među fondovima je DUIF Management Solutions – OAIF Aktiva Invest fond (-3,00%), i danas se ovim fondom trgovalo po prosječnoj cijeni od 3,88 KM.
Od hartija od vrijednosti na slobodnom tržištu najveći promet je ostvaren sa Nestro Petrol a.d. Banja Luka akcijama, trgovalo se u iznosu od 50,40 KM, po prosječnoj cijeni od 0,60 KM.