BLSE: Promet obveznicama RS na današnjem trgovanju oko 101 hiljada KM

0
239
Dnevni promet 56 hiljada KM

Na današnjem trgovanju na Banjalučkoj berzi (BLSE) ostvaren je promet od 108.908,57 KM, kroz 9 transakcija.
Vrijednost BIRS indeksa se povećala za 0,54% i iznosi 667,93 poena.
Od akcija na standardnom berzanskom tržištu najveći promet je ostvaren sa akcijama Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje, trgovalo se u iznosu od 230 KM, po prosječnoj cijeni od 0,23 KM, čime je ostvaren rast u odnosu na prošlo trgovanje za 2,68%.
Ukupan promet obveznicama na današnjem trgovanju iznosio je 108.474,01 KM. Od obveznica najviše se trgovalo sa obveznicama Republika Srpska – ratna šteta 15 u vrijednosti od 100.842,69 KM. Prosječna cijena ovih obveznica ostvarila je rast od 0,02%.
Od hartija od vrijednosti na slobodnom tržištu najveći promet je ostvaren sa akcijama Prvo penzionersko MKD a.d. Banja Luka, trgovalo se u iznosu od 62 KM, po prosječnoj cijeni od 31 KM.