Brčko distrikt: Pad industrijske proizvodnje u decembru za 18,6%

0
281
Pad industrijske proizvodnje u Brčko distriktu

Ukupna industrijska proizvodnja u Brčko distriktu BiH u decembru 2020. u poređenju sa novembrom 2020. bilježi pad za 18,6%.
U decembru u odnosu na novembar 2020. proizvodnja Kapitalnih proizvoda je veća za 14,6%, a proizvodnja Trajnih proizvoda za široku potrošnju je veća za 8,7%, dok je proizvodnja Energije manja za 6,3%, Intermedijarnih proizvoda manja je za 11,8%, a Netrajnih proizvoda za široku potrošnju manja za 34,5%.
Na godišnjem nivou, u decembru 2020. u poređenju sa istim mjesecom 2019. industrijska proizvodnja u Brčko distriktu smanjena je za 9,4%, podaci su Agencije za statistiku BiH.
Analizirajući glavne industrijske grupe, u decembru 2020. u poređenju sa decembrom 2019. proizvodnja Kapitalnih proizvoda veća je za 26,2%, Intermedijarnih proizvoda veća je za 14,3%, a proizvodnja Trajnih proizvoda za široku potrošnju veća je za 3,7%, dok je proizvodnja Energije manja za 1,2%, a Netrajnih proizvoda za široku potrošnju manja za 35,7%.